Gharzz ke kaatt diye zindagi ke din aey dost,

Gharzz ke kaatt diye zindagi ke din aey dost,
Woh teri yaad main ho, ya tujhe bhulaane main..