Yeh bhi sach hai koi ulfat mein pareshan kyun ho,

Yeh bhi sach hai koi ulfat mein pareshan kyun ho,
Yeh bhi sach hai koi kyun kar na pareshan ho jaye..